Conferința și expoziția anuală a CBRNe World(CBRNe World Annual Conference and Exhibition)

Intervenþie la un dispozitiv exploziv improvizat cu încãrcãturã chimicã - foto Petricã Mihalache

Intervenție la un dispozitiv exploziv improvizat cu încărcătură chimică - foto Petrică Mihalache