Șeful SMG în vizită oficială în Republica Cehă (Chief of General Staff in official visit in the Czech Republic)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)