Adunarea Generală a Asociației de Caritate din Armata României - "Camarazii" (General Assembly of "Camarazii" Charity Association of the Romanian Armed Forces)

Preºedintele executiv al asociaþiei, Georgeta Ionescu ºi secretarul executiv, col. Nelu Petre (Executive president Georgeta Ionescu and executice secretary, Col. Nelu Petre)- foto Eugen Mihai

Președintele executiv al asociației, Georgeta Ionescu și secretarul executiv, col. Nelu Petre (Executive president Georgeta Ionescu and executice secretary, Col. Nelu Petre)- foto Eugen Mihai