Academia Forțelor Aeriene de la Brașov (Brasov Air Force Academy)

Generalul locotenent Constantin Croitoru, ºeful SMFA ºi col Gabriel Moisescu, comandantul AFA salutã studenþi aflaþi în dispozitiv (Lieutenant General Constantin Croitoru, chief of Air Force Staff and Col. Gabriel Moisescu, commander of the Air Force Academy saluting the students)- foto Safta Doru

Generalul locotenent Constantin Croitoru, șeful SMFA și col Gabriel Moisescu, comandantul AFA salută studenți aflați în dispozitiv (Lieutenant General Constantin Croitoru, chief of Air Force Staff and Col. Gabriel Moisescu, commander of the Air Force Academy saluting the students)- foto Safta Doru