Comandantul Eurocorps, în vizită la Statul Major (EUROCORPS Commander in visit to the General Staff)General

 Reprezentanþii EUROCORPS la Universitatea Naþionalã de Apãrare (EUROCORPS representatives at the National Defence University)- foto Valentin Ciobârcã

Reprezentanții EUROCORPS la Universitatea Națională de Apărare (EUROCORPS representatives at the National Defence University)- foto Valentin Ciobârcă