Problemele sociale ale personalului armatei, în atenția conducerii MAp (The social problems, in the MoD leaders'attention)

Aspecte din timpul ºedinþei (Aspect from the meeting)

Aspecte din timpul ședinței (Aspect from the meeting)