Delegație militară în teatrul de operații din Irak (Military delegation in the theatre of operations in Iraq)

Locþiitorul ºefului SMG primeºte onorul la adunarea cu efectivele batalionului (Deputy chief of General Staff receives the Battalion honor )

Locțiitorul șefului SMG primește onorul la adunarea cu efectivele batalionului (Deputy chief of General Staff receives the Battalion honor )