Aspecte de la Monumentul Ostașului Necunoscut

Ministrul apãrãrii în dialog cu presa (Defence Minister in dialogue with the press representatives)

Ministrul apărării în dialog cu presa (Defence Minister in dialogue with the press representatives)