Buzău

Depunerea jurãmântului militar (Military oath)

Depunerea jurământului militar (Military oath)