Aniversarea Școlii de Aplicație pentru unități de luptă "Mihai Viteazul" (Anniversary of the School of Combat Unit Applications "Mihai Viteazu")

Noul Drapel de Luptã al ªcolii de Aplicaþie (The new Combat Flag of the School of Applications)

Noul Drapel de Luptă al Școlii de Aplicație (The new Combat Flag of the School of Applications)