Șeful Statului Major al Forțelor Terestre din Armata Germaniei în vizită în România ( Chief of the German Land Forces Staff in visit in Romania)

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre din Armata Germaniei urmãrind exerciþiile prezentate de vânãtorii de munte - foto Cristian Surugiu

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre din Armata Germaniei urmărind exercițiile prezentate de vânătorii de munte - foto Cristian Surugiu