Delegaþia SMG depunere o coroanã de flori la Monumentul Eroilor ArtileriºtiDelegaþia SMFT depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor ArtileriºtiDesfãºurarea ceremonialul religios la Monumentul Eroilor Artileriºti
Delegația SMG depunere o coroană de flori la Monumentul Eroilor Artileriști
Vizualizat: 455 ori.
Delegația SMFT depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor Artileriști
Vizualizat: 423 ori.
Desfășurarea ceremonialul religios la Monumentul Eroilor Artileriști
Vizualizat: 378 ori.
Directorul SMG dã citire mesajului ºefului Statului Major General cu ocazia Zilei ArtilerieiMilitarii Brigãzii 8 Artilerie Mixtã prezintã tehnica din dotareTehnica Brigãzii 8 Artilerie Mixtã
Directorul SMG dă citire mesajului șefului Statului Major General cu ocazia Zilei Artileriei
Vizualizat: 451 ori.
Militarii Brigăzii 8 Artilerie Mixtă prezintă tehnica din dotare
Vizualizat: 473 ori.
Tehnica Brigăzii 8 Artilerie Mixtă
Vizualizat: 465 ori.
Cadre militare active ºi în rezervã participã la prezentarea de tehnicãPrezentarea unor elemente ale sistemului LAROMExpoziþia de carte ºi fotografii organizatã cu ocazia Zilei Artileriei
Cadre militare active și în rezervă participă la prezentarea de tehnică
Vizualizat: 452 ori.
Prezentarea unor elemente ale sistemului LAROM
Vizualizat: 459 ori.
Expoziția de carte și fotografii organizată cu ocazia Zilei Artileriei
Vizualizat: 426 ori.
Lansarea cãrþii omagiale - 165 de ani de existenþã a Artileriei Române Moderneªeful SMFT acordã o diplomã omagialã comandantului Brigãzii 8 Artilerie Mixtãªeful SMFT acordã diplome omagiale personalitãþilor prezente la manifestare
Lansarea cărții omagiale - 165 de ani de existență a Artileriei Române Moderne
Vizualizat: 447 ori.
Șeful SMFT acordă o diplomă omagială comandantului Brigăzii 8 Artilerie Mixtă
Vizualizat: 472 ori.
Șeful SMFT acordă diplome omagiale personalităților prezente la manifestare
Vizualizat: 452 ori.
Paginã din istoria artileriei române moderne
Pagină din istoria artileriei române moderne
Vizualizat: 451 ori.