Activități desfășurate în București

Lansarea cãrþii omagiale - 165 de ani de existenþã a Artileriei Române Moderne

Lansarea cărții omagiale - 165 de ani de existență a Artileriei Române Moderne