Activități desfășurate în București

ªeful SMFT acordã diplome omagiale personalitãþilor prezente la manifestare

Șeful SMFT acordă diplome omagiale personalităților prezente la manifestare