Fregata "Regele Ferdinand" se întoarce acasă ("Regele Ferdinand" frigate-returns home)

Rudele militarilor participanþi la misiune (Relatives of the participants in mission)- foto ªtefan Ciocan

Rudele militarilor participanți la misiune (Relatives of the participants in mission)- foto Ștefan Ciocan