Vizita șefului S.M.G. în Republica Populară Chineză (Chief of General Staff in visit in the Popular Republic of China)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)