Academia Forþelor Aeriene (Air Force Academy)- foto Eugen MihaiComplexul de rachete antiaeriene (Anti-air missiles)- foto Eugen MihaiDefilarea tehnicii de artilerie antiaerianã (Anti-Air Artillery equipment)- foto Eugen Mihai
Academia Forțelor Aeriene (Air Force Academy)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1011 ori.
Complexul de rachete antiaeriene (Anti-air missiles)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 993 ori.
Defilarea tehnicii de artilerie antiaeriană (Anti-Air Artillery equipment)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1033 ori.
Defilarea tehnicii de transmisiuni (Parade of the Signal Force equipment)- foto Eugen MihaiDetaºamentul de tancuri trece pe sub Arcul de Triumf (The Tanks Detachment is moving under the Arch of Triumph)- foto Eugen MihaiDetaºamentul format din maºinile de luptã ale infanteriei (Detachment of Infantry combat vechicles)- foto Eugen Mihai
Defilarea tehnicii de transmisiuni (Parade of the Signal Force equipment)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 926 ori.
Detașamentul de tancuri trece pe sub Arcul de Triumf (The Tanks Detachment is moving under the Arch of Triumph)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1099 ori.
Detașamentul format din mașinile de luptă ale infanteriei (Detachment of Infantry combat vechicles)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1016 ori.
Drapelele de luptã ale categoriilor de forþe ale armatei (Services'Combat Flags)- foto Eugen MihaiGeneralul de brigadã Dan Ghica Radu - comandantul paradei (Brigade General Dan Ghica Radu, the Parade's Commander) - foto Eugen MihaiMilitarii din Forþele Navale (Militaries from the Navy)- foto Eugen Mihai
Drapelele de luptă ale categoriilor de forțe ale armatei (Services'Combat Flags)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1023 ori.
Generalul de brigadă Dan Ghica Radu - comandantul paradei (Brigade General Dan Ghica Radu, the Parade's Commander) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 971 ori.
Militarii din Forțele Navale (Militaries from the Navy)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1021 ori.
Militarii ºi blinadatele uºoare trec pe sub Arcul de Triumf (Militaries and light armoured vehicles, under the Arch of Triumph)- foto Eugen MihaiOficialitãþile prezente la parada militarã (Officials)- foto Eugen MihaiPreºedintele României depune o coroanã de flori (President of Romania lays a wreath)- foto Eugen Mihai
Militarii și blinadatele ușoare trec pe sub Arcul de Triumf (Militaries and light armoured vehicles, under the Arch of Triumph)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1090 ori.
Oficialitățile prezente la parada militară (Officials)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1060 ori.
Președintele României depune o coroană de flori (President of Romania lays a wreath)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 974 ori.
Preºedintele României trece în revistã Garda de Onoare (President of Romania is reviewing the Guard of Honor)- foto Eugen MihaiTransportoarele Piranha trec pe sub Arcul de Triumf (Piranha vehicles-under the Arch of Triumph)Trecerea drapelelor de luptã istorice (Parade of historical combat flags) - foto Eugen Mihai
Președintele României trece în revistă Garda de Onoare (President of Romania is reviewing the Guard of Honor)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 985 ori.
Transportoarele Piranha trec pe sub Arcul de Triumf (Piranha vehicles-under the Arch of Triumph)
Vizualizat: 1121 ori.
Trecerea drapelelor de luptă istorice (Parade of historical combat flags) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1153 ori.