Parada Națională de la București (National parade in Bucharest)

Militarii ºi blinadatele uºoare trec pe sub Arcul de Triumf (Militaries and light armoured vehicles, under the Arch of Triumph)- foto Eugen Mihai

Militarii și blinadatele ușoare trec pe sub Arcul de Triumf (Militaries and light armoured vehicles, under the Arch of Triumph)- foto Eugen Mihai