Daruri pentru copiii militarilor răniți și căzuți la datorie în teatrele de operații (Gifts for the children of the heroes that were killed in actions or wounded in the theatres of operations)

Copiii îi spun poezii lui Moº Crãciun (Speaking with Santa Claus)- foto Vali Ciobârcã

Copiii îi spun poezii lui Moș Crăciun (Speaking with Santa Claus)- foto Vali Ciobârcă