Bucuria primirii unui cadou din ochii unui copil (Joy of receiving a present)- foto  Gabi PãtraºcuBucuria cã au venit românii cu daruri (Happy to be with the Romanian militaries)- foto  Gabi PãtraºcuMilitarii români împart daruri copiilor irakieni (Romanian militaries give the presents to the Iraqi children)- foto Gabi Patrascu
Bucuria primirii unui cadou din ochii unui copil (Joy of receiving a present)- foto Gabi Pătrașcu
Vizualizat: 1145 ori.
Bucuria că au venit românii cu daruri (Happy to be with the Romanian militaries)- foto Gabi Pătrașcu
Vizualizat: 1412 ori.
Militarii români împart daruri copiilor irakieni (Romanian militaries give the presents to the Iraqi children)- foto Gabi Patrascu
Vizualizat: 1329 ori.
O fotografie prieteneascã cu populaþia localã (Friendship with the local population)- foto  Gabi Pãtraºcu
O fotografie prietenească cu populația locală (Friendship with the local population)- foto Gabi Pătrașcu
Vizualizat: 1363 ori.