O nouă misiune în Irak a militarilor români (The Romanian militaries perfomed a new humanitarian mission in Iraq)

În mijlocul copiilor (Together with the children)- foto Gabi Pãtraºcu

În mijlocul copiilor (Together with the children)- foto Gabi Pătrașcu