Militari americani decorați post-mortem la Statul Major al Forțelor Terestre (Three U.S. Army soldiers awarded post mortem by the Chief of Staff of Romanian Land Forces)

General locotenent dr. Teodor FRUNZETI, ªeful Statului Major al Forþelor Terestre ºi doamna Jeri GUTHRIE-CORN, însãrcinatul cu afaceri al Statelor Unite la Bucureºti - foto SMFT
(Lt. Gen. Teodor Frunzeti, PhD, Chief of Land Forces Staff and Mrs. Jeri GUTHRIE-CORN, the U.S. Chargé d’Affaires in Bucharest)

General locotenent dr. Teodor FRUNZETI, Șeful Statului Major al Forțelor Terestre și doamna Jeri GUTHRIE-CORN, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite la București - foto SMFT
(Lt. Gen. Teodor Frunzeti, PhD, Chief of Land Forces Staff and Mrs. Jeri GUTHRIE-CORN, the U.S. Chargé d’Affaires in Bucharest)