Directorul adjunct pentru operații în cadrul Coaliției Multinaționale din Irak i-a vizitat pe militarii români (The Deputy Director for Operations of the Iraq Multinational Coalition visited the Romanian soldiers)

Generalul de brigadã Cãtãlin Tomescu oferã diplomele de apreciere - foto Toni Ene
(Bg. Gen. Catalin Tomescu offers the certificates of appreciation)

Generalul de brigadă Cătălin Tomescu oferă diplomele de apreciere - foto Toni Ene
(Bg. Gen. Catalin Tomescu offers the certificates of appreciation)