Drapelul de luptã al unitãþii (The unit's Combat Colors)- foto  Marius VlãduþDepunerea jurãmântului  militar la Baza Transport ºi Deservire din Bucureºti (Take the Military Oath at the Transport Base from Bucharest)- foto Marius VlãduþDefilarea soldaþilor la Baza Transport ºi Deservire Bucureºti (Parade at the Transport Base from Bucharest) - foto Marius Vlãduþ
Drapelul de luptă al unității (The unit's Combat Colors)- foto Marius Vlăduț
Vizualizat: 1368 ori.
Depunerea jurământului militar la Baza Transport și Deservire din București (Take the Military Oath at the Transport Base from Bucharest)- foto Marius Vlăduț
Vizualizat: 1311 ori.
Defilarea soldaților la Baza Transport și Deservire București (Parade at the Transport Base from Bucharest) - foto Marius Vlăduț
Vizualizat: 1141 ori.
Oficialitãþi militare prezente la ceremonie (Baza Transport ºi Deservire Bucureºti) (Military officials during the ceremony at the Transport Base)- foto Marius VlãduþOficiali militari ºi civili prezenþi la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia (Militaries and civilians at the Navy Training School from Mangalia) - foto Grupul mass-media al forþelor navaleMomentul jurãmântului la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia (Oath at the Navy Training School from Mangalia)- foto Grupul mass-media al forþelor navale
Oficialități militare prezente la ceremonie (Baza Transport și Deservire București) (Military officials during the ceremony at the Transport Base)- foto Marius Vlăduț
Vizualizat: 1219 ori.
Oficiali militari și civili prezenți la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia (Militaries and civilians at the Navy Training School from Mangalia) - foto Grupul mass-media al forțelor navale
Vizualizat: 1123 ori.
Momentul jurământului la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia (Oath at the Navy Training School from Mangalia)- foto Grupul mass-media al forțelor navale
Vizualizat: 1188 ori.
Defilarea soldaþilor de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia  (Parade at the Navy Training School from Mangalia)- foto Grupul mass-media al forþelor navaleSoldaþii ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Aeriene (Soldiers from the Air Force Training School)- foto Marian IrimiaComandantul ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Aeriene oferã marþiºoare tinerelor ce au depus jurãmântul (Commander of the Air Force Training School offers the symbols of spring to the those girls who already took the Oath)- foto Marian Irimia
Defilarea soldaților de la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia (Parade at the Navy Training School from Mangalia)- foto Grupul mass-media al forțelor navale
Vizualizat: 1278 ori.
Soldații Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene (Soldiers from the Air Force Training School)- foto Marian Irimia
Vizualizat: 1352 ori.
Comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene oferă marțișoare tinerelor ce au depus jurământul (Commander of the Air Force Training School offers the symbols of spring to the those girls who already took the Oath)- foto Marian Irimia
Vizualizat: 1217 ori.
ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene  ºi soldaþii care au depus jurãmântul militar (Chief of Air Force Staff and the soldiers after they took the Mililtary Oath - foto Marian IrimiaExerciþii demonstrative la Centrul de Instrucþie a Vânãtorilor de Munte Fãgãraº (Demonstrative exercise at Fagaras Mountain Training Center)- foto Liliana StoianMasã festivã cu ocazia jurãmântului la Centrul de Instrucþie pentru Operaþii Speciale Buzãu (Festive dinner ocassioned by the take of the Military Oath at the Special Operations Training Center from Buzau)- foto Grigore Bastan
Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și soldații care au depus jurământul militar (Chief of Air Force Staff and the soldiers after they took the Mililtary Oath - foto Marian Irimia
Vizualizat: 1301 ori.
Exerciții demonstrative la Centrul de Instrucție a Vânătorilor de Munte Făgăraș (Demonstrative exercise at Fagaras Mountain Training Center)- foto Liliana Stoian
Vizualizat: 1345 ori.
Masă festivă cu ocazia jurământului la Centrul de Instrucție pentru Operații Speciale Buzău (Festive dinner ocassioned by the take of the Military Oath at the Special Operations Training Center from Buzau)- foto Grigore Bastan
Vizualizat: 1311 ori.
Defilarea militarilor de la Batalionul I Instrucþie din Caracal la ceremonia depunerii jurãmântului (Parade of militaries from the 1st Infantry Battalion from Caracal)- foto Daniel Chirea
Defilarea militarilor de la Batalionul I Instrucție din Caracal la ceremonia depunerii jurământului (Parade of militaries from the 1st Infantry Battalion from Caracal)- foto Daniel Chirea
Vizualizat: 1356 ori.