O nouă serie de soldați voluntari depune jurământul militar (A new series of volunteer soldiers will take the Military Oath)

Comandantul ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Aeriene oferã marþiºoare tinerelor ce au depus jurãmântul (Commander of the Air Force Training School offers the symbols of spring to the those girls who already took the Oath)- foto Marian Irimia

Comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene oferă marțișoare tinerelor ce au depus jurământul (Commander of the Air Force Training School offers the symbols of spring to the those girls who already took the Oath)- foto Marian Irimia