O nouă serie de soldați voluntari depune jurământul militar (A new series of volunteer soldiers will take the Military Oath)

Masã festivã cu ocazia jurãmântului la Centrul de Instrucþie pentru Operaþii Speciale Buzãu (Festive dinner ocassioned by the take of the Military Oath at the Special Operations Training Center from Buzau)- foto Grigore Bastan

Masă festivă cu ocazia jurământului la Centrul de Instrucție pentru Operații Speciale Buzău (Festive dinner ocassioned by the take of the Military Oath at the Special Operations Training Center from Buzau)- foto Grigore Bastan