RoFND XVII a revenit în țară (ROFND XVII returned home)

Oficialitãþi militare ºi civile participante la eveniment (Military and civilian personalities)- foto Olivia Bucioacã

Oficialități militare și civile participante la eveniment (Military and civilian personalities)- foto Olivia Bucioacă