Generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful Statului Major al Forțelor Terestre (Major General Dan Ghica Radu, chief of Land Forces' Staff)

Citirea Ordinului Ministrului Apãrãrii Naþionale de numire a ºefului Statului Major al Forþelor Terestre (Read of Order of the Minister of National Defence of appointment of the Land Forces'Staff) - foto Cristian Surugiu

Citirea Ordinului Ministrului Apărării Naționale de numire a șefului Statului Major al Forțelor Terestre (Read of Order of the Minister of National Defence of appointment of the Land Forces'Staff) - foto Cristian Surugiu