Analiza activității Ministerului Apărării Naționale pe anul 2008 (The analysis of the activity of the Ministry of National Defence on 2008)

3-Preºedintele salutã Garda de Onoare (The President salutes the Guard of Honor) - foto Petricã Mihalache

3-Președintele salută Garda de Onoare (The President salutes the Guard of Honor) - foto Petrică Mihalache