Ministrul apărării din Republica Angola în vizită oficială la MApN (Minister of Defense from the Republic Angola in official visit at the MoND HQ)

Cei doi miniºtri trec în revistã Garda de Onoare (The two Ministers review the Guard of Honor)- foto Cãtãlin Ovreiu

Cei doi miniștri trec în revistă Garda de Onoare (The two Ministers review the Guard of Honor)- foto Cătălin Ovreiu