Ministrul apărării din Republica Angola în vizită oficială la MApN (Minister of Defense from the Republic Angola in official visit at the MoND HQ)

Delegaþia din Republica Angola pe timpul discuþiilor purtate la sediul MApN (The delegates from the Republic of Angola during the talks at the MoND HQ) - foto Cãtãlin Ovreiu

Delegația din Republica Angola pe timpul discuțiilor purtate la sediul MApN (The delegates from the Republic of Angola during the talks at the MoND HQ) - foto Cătălin Ovreiu