Ceremonia de deschidere a exercițiului (Opening ceremony)

Locotenent-colonelului John BUNNELL, comandantul escadrilei 494 USAFE, ºi cãpitan-comandorul Laurentiu CHIRIÞÃ, directorul exerciþiului (Lieutenant Colonel John BUNNELL, the 494th USAFE wing commander and Captain Commander Laurentiu Chirita, the exercise director)

Locotenent-colonelului John BUNNELL, comandantul escadrilei 494 USAFE, și căpitan-comandorul Laurentiu CHIRIȚĂ, directorul exercițiului (Lieutenant Colonel John BUNNELL, the 494th USAFE wing commander and Captain Commander Laurentiu Chirita, the exercise director)