Ceremonii militare desfășurate în teatrele de operații (Military ceremonies in the theatres of operations)

Aspect din timpul ceremoniei desfãºurate la baza Lagman (Military ceremony in Lagman base)- foto Constantin Mireanu

Aspect din timpul ceremoniei desfășurate la baza Lagman (Military ceremony in Lagman base)- foto Constantin Mireanu