Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies ocurred in the country)

Batalionul 151 Infanterie "Lupii Negri" ºi-a deschis porþile cu ocazia Zilei Forþelor Terestre (The 151st Infantry Battalion "Lupii Negri" opened the gates on the Land Forces Day)- foto Daniel  Burlacu

Batalionul 151 Infanterie "Lupii Negri" și-a deschis porțile cu ocazia Zilei Forțelor Terestre (The 151st Infantry Battalion "Lupii Negri" opened the gates on the Land Forces Day)- foto Daniel Burlacu