Aeronavã MiG 21 LanceR aparþinând Bazei 71 Aerianã în timpul unui zbor demonstrativ (The MiG 21 lanceR of the 71st Air Base in a demonstrative fly)- foto Petricã MihalacheAeronavã F-15 E, aparþinând Escadrilei 494 USAFE, participantã la exerciþiul bilateral româno-american „STRIKE LANCE 2009” (F15E of the 494 USAFE in the Romanian-American „STRIKE LANCE 2009" exercise- foto Petricã Mihalache  Jeri Guthrie-Corn, însãrcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureºti ºi generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu, ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene Române (Jeri Guthrie-Corn, charge of affairs of the US Embassy in Bucharest and Major General Ion Aurel Stanciu, Ph.D. chief of the Romanian Air Force Staff) - foto Petricã Mihalache
Aeronavă MiG 21 LanceR aparținând Bazei 71 Aeriană în timpul unui zbor demonstrativ (The MiG 21 lanceR of the 71st Air Base in a demonstrative fly)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1095 ori.
Aeronavă F-15 E, aparținând Escadrilei 494 USAFE, participantă la exercițiul bilateral româno-american „STRIKE LANCE 2009” (F15E of the 494 USAFE in the Romanian-American „STRIKE LANCE 2009" exercise- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1190 ori.
Jeri Guthrie-Corn, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București și generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene Române (Jeri Guthrie-Corn, charge of affairs of the US Embassy in Bucharest and Major General Ion Aurel Stanciu, Ph.D. chief of the Romanian Air Force Staff) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1044 ori.
Participanþi la „ZIUA DISTINªILOR VIZITATORI” a exerciþiului „STRIKE LANCE 2009” de la Baza 71 Aerianã Câmpia Turzii (participants in the Day of Distinguished Visitors of „STRIKE LANCE 2009” exercise at the 71st Campia Turzii Air Base)- foto Petricã MihalacheJeri Guthrie-Corn, generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu ºi generalul de brigadã Richard Johnston împreunã cu comandorul Laurian Anastasof, comandantul Bazei 71 Aerianã, ºi locotenent colonelul Brian Mullin  (Jeri Guthrie-Corn, Major General Ion Aurel Stanciu, Ph.D., Brigade General Richard Johnston, Commander Laurian Anastasof, the 71st Air Base commander and Lieutenant Colonel Brian Mullin)  - foto Petricã MihalacheAspect din turnul de control al aerodromului militar de la Câmpia Turzii (Tower of control of the Campia Turzii military air drome) - foto Petricã Mihalache
Participanți la „ZIUA DISTINȘILOR VIZITATORI” a exercițiului „STRIKE LANCE 2009” de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii (participants in the Day of Distinguished Visitors of „STRIKE LANCE 2009” exercise at the 71st Campia Turzii Air Base)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1372 ori.
Jeri Guthrie-Corn, generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu și generalul de brigadă Richard Johnston împreună cu comandorul Laurian Anastasof, comandantul Bazei 71 Aeriană, și locotenent colonelul Brian Mullin (Jeri Guthrie-Corn, Major General Ion Aurel Stanciu, Ph.D., Brigade General Richard Johnston, Commander Laurian Anastasof, the 71st Air Base commander and Lieutenant Colonel Brian Mullin) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1315 ori.
Aspect din turnul de control al aerodromului militar de la Câmpia Turzii (Tower of control of the Campia Turzii military air drome) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1005 ori.
Centrul de control al exerciþiului (The exercise control centre)- foto Petricã MihalacheJeri Guthrie-Corn, generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu ºi generalul de brigadã Richard Johnston împreunã cu comandorul Laurian Anastasof, comandantul Bazei 71 Aerianã, ºi locotenent colonelul Brian Mullin la la „ZIUA DISTINªILOR VIZITATORI” a exerciþiului „STRIKE LANCE 2009” de la Baza 71 Aerianã Câmpia Turzii - foto Petricã MihalachePiloþi american ºi român, dupã executarea unui zbor cu o aeronavã F-15 E (Romanian and US pilots after a flight by F15E)- foto Petricã Mihalache
Centrul de control al exercițiului (The exercise control centre)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 957 ori.
Jeri Guthrie-Corn, generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu și generalul de brigadă Richard Johnston împreună cu comandorul Laurian Anastasof, comandantul Bazei 71 Aeriană, și locotenent colonelul Brian Mullin la la „ZIUA DISTINȘILOR VIZITATORI” a exercițiului „STRIKE LANCE 2009” de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1034 ori.
Piloți american și român, după executarea unui zbor cu o aeronavă F-15 E (Romanian and US pilots after a flight by F15E)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1058 ori.
Pilot american pregãtindu-se sã zboare cu o aeronavã româneascã MiG 21 LanceR aparþinând Bazei 71 Aerianã (US pilot ready to fly by a Romanian MiG 21 LanceR from the 71st Air Base)- foto Petricã MihalacheFormaþie de avioane F-15 E (F15E in formation)- foto Petricã MihalacheAeronave MiG 21 LanceR aparþinând Bazei 71 Aerianã (MiG LanceRs from the 71st Air Base)- foto Petricã Mihalache
Pilot american pregătindu-se să zboare cu o aeronavă românească MiG 21 LanceR aparținând Bazei 71 Aeriană (US pilot ready to fly by a Romanian MiG 21 LanceR from the 71st Air Base)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1043 ori.
Formație de avioane F-15 E (F15E in formation)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 976 ori.
Aeronave MiG 21 LanceR aparținând Bazei 71 Aeriană (MiG LanceRs from the 71st Air Base)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1011 ori.
Aspect din timpul unui zbor demonstrativ cu o aeronavã americanã (Aspect from a demonstrative fly by an US airplane)- foto Petricã Mihalache Elicopter pentru evacuare aerianã medicalã în timpul unui exerciþiu demonstrativ (Medical evacuation helicopter in a demonstrative exercise)- foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul unui zbor demonstrativ cu o aeronavă americană (Aspect from a demonstrative fly by an US airplane)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 983 ori.
Elicopter pentru evacuare aeriană medicală în timpul unui exercițiu demonstrativ (Medical evacuation helicopter in a demonstrative exercise)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 991 ori.