Oficiali americani și români la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului „STRIKE LANCE 2009” (The US and Romanian officials at the Day of Distinguished Visitors of the "STRIKE LANCE 2009" exercise)

Elicopter pentru evacuare aerianã medicalã în timpul unui exerciþiu demonstrativ (Medical evacuation helicopter in a demonstrative exercise)- foto Petricã Mihalache

Elicopter pentru evacuare aeriană medicală în timpul unui exercițiu demonstrativ (Medical evacuation helicopter in a demonstrative exercise)- foto Petrică Mihalache