Oficiali americani și români la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului „STRIKE LANCE 2009” (The US and Romanian officials at the Day of Distinguished Visitors of the "STRIKE LANCE 2009" exercise)

Jeri Guthrie-Corn, însãrcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureºti ºi generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu, ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene Române (Jeri Guthrie-Corn, charge of affairs of the US Embassy in Bucharest and Major General Ion Aurel Stanciu, Ph.D. chief of the Romanian Air Force Staff) - foto Petricã Mihalache

Jeri Guthrie-Corn, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București și generalul-maior dr. Ion Aurel Stanciu, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene Române (Jeri Guthrie-Corn, charge of affairs of the US Embassy in Bucharest and Major General Ion Aurel Stanciu, Ph.D. chief of the Romanian Air Force Staff) - foto Petrică Mihalache