ªeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe MARIN, la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene la nivelul ºefilor apãrãrii (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin Ph.D. in the Reunion of the EU Military Committee)- foto www.consilium.europa.eu Aspect din timpul reuniunii (Aspect from the Reunion)- foto www.consilium.europa.euDelegaþia româneascã participantã la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene la nivelul ºefilor apãrãrii (Romanian delegates in the Reunion of the EU Military Committee)- foto www.consilium.europa.eu
Șeful Statului Major General, amiralul dr. Gheorghe MARIN, la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene la nivelul șefilor apărării (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin Ph.D. in the Reunion of the EU Military Committee)- foto www.consilium.europa.eu
Vizualizat: 1062 ori.
Aspect din timpul reuniunii (Aspect from the Reunion)- foto www.consilium.europa.eu
Vizualizat: 990 ori.
Delegația românească participantă la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene la nivelul șefilor apărării (Romanian delegates in the Reunion of the EU Military Committee)- foto www.consilium.europa.eu
Vizualizat: 817 ori.
Fotografie de grup cu participanþii la reuniune (Family photo)- foto www.consilium.europa.eu
Fotografie de grup cu participanții la reuniune (Family photo)- foto www.consilium.europa.eu
Vizualizat: 945 ori.