Preºedintele Asociaþiei "Clubul Amiralilor", viceamiralul (ret.) Constantin Iordache, în timpul evenimentului desfãºurat la Cercul Militar Naþional (President of the Ädmirals Club" Association, Rear Admiral Constantin Iordache (ret)- foto Eugen Mihai Participanþi la cea de-a 3-a ediþie a decernãrii premiilor Asociaþiei "Clubul Amiralilor" (Participants in the third edition)- foto Eugen Mihai Aspect din timpul celei de-a 3-a ediþii a decernãrii premiilor Asociaþiei "Clubul Amiralilor", desfãºuratã la Sala Bizantinã a Palatului Cercului Militar Naþional (Aspect from the third edition of awards, at the National Military Club Palace)- foto Eugen Mihai
Președintele Asociației "Clubul Amiralilor", viceamiralul (ret.) Constantin Iordache, în timpul evenimentului desfășurat la Cercul Militar Național (President of the Ädmirals Club" Association, Rear Admiral Constantin Iordache (ret)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 728 ori.
Participanți la cea de-a 3-a ediție a decernării premiilor Asociației "Clubul Amiralilor" (Participants in the third edition)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 744 ori.
Aspect din timpul celei de-a 3-a ediții a decernării premiilor Asociației "Clubul Amiralilor", desfășurată la Sala Bizantină a Palatului Cercului Militar Național (Aspect from the third edition of awards, at the National Military Club Palace)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 688 ori.
Contraamiralul dr. (rez) Eugen Laurian, membru al echipei de negociere de la Haga pentru delimitarea platoului continental al Mãrii Negre, primeºte o diplomã de excelenþã (Rear Admiral Eugen Laurian, member of the negociators in Hague on the Black Sea continental plateau delimitation, awarded with a Diploma of excellency)- foto Eugen MihaiÎnmânarea cupei "Ofiþerul anului" maiorului Marius GHEORGHESCU (The Officer of the year Cup goes to Major Marius Gheorghescu)- foto Eugen Mihai
Contraamiralul dr. (rez) Eugen Laurian, membru al echipei de negociere de la Haga pentru delimitarea platoului continental al Mării Negre, primește o diplomă de excelență (Rear Admiral Eugen Laurian, member of the negociators in Hague on the Black Sea continental plateau delimitation, awarded with a Diploma of excellency)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 729 ori.
Înmânarea cupei "Ofițerul anului" maiorului Marius GHEORGHESCU (The Officer of the year Cup goes to Major Marius Gheorghescu)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 810 ori.