Depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei din fața UNAp (Lay of wreaths at the Monument of the Homeland Heroes in front of the National Defense University)

Secretarul de stat Ionel Aurel Lascu ºi generalul-maior ªtefan Oprea împreunã cu alte oficialitãþi civile ºi militare prezente la eveniment (State Secretary Ionel Aurel Lascu and Major General Stefan Oprea and the military and civilian officials)- foto Eugen Mihai

Secretarul de stat Ionel Aurel Lascu și generalul-maior Ștefan Oprea împreună cu alte oficialități civile și militare prezente la eveniment (State Secretary Ionel Aurel Lascu and Major General Stefan Oprea and the military and civilian officials)- foto Eugen Mihai