Discuþii oficiale între delegaþia militarã chinezã, condusã de generalul-locotenent Guoling Chen, ºi delegaþia românã, condusã de secretarul de stat Dan Tãtaru (Officials talks between the Chinese military delegation headed by Lieutenant General Guoling Chen and the Romanian delegation headed by State Secretary Dan Tataru)- foto Dumitru TomaDelegaþia românã, condusã de secretarul de stat Dan Tataru, pe timpul discuþiilor oficiale cu militarii chinezi (Romanian delegation headed by State Secretary Dan Tataru during the official talks with the Chinese militaries)  - foto Dumitru TomaDelegaþia chinezã prezentã la discuþiile oficiale de la Ministerul Apãrãrii Naþionale (Chinese delegation during the official talks at the MoND HQ)- foto Dumitru Toma
Discuții oficiale între delegația militară chineză, condusă de generalul-locotenent Guoling Chen, și delegația română, condusă de secretarul de stat Dan Tătaru (Officials talks between the Chinese military delegation headed by Lieutenant General Guoling Chen and the Romanian delegation headed by State Secretary Dan Tataru)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 670 ori.
Delegația română, condusă de secretarul de stat Dan Tataru, pe timpul discuțiilor oficiale cu militarii chinezi (Romanian delegation headed by State Secretary Dan Tataru during the official talks with the Chinese militaries) - foto Dumitru Toma
Vizualizat: 771 ori.
Delegația chineză prezentă la discuțiile oficiale de la Ministerul Apărării Naționale (Chinese delegation during the official talks at the MoND HQ)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 642 ori.
Schimb de cadouri simbolice (Exchange of symbolic presents)- foto Dumitru TomaGeneralul-maior dr. ªtefan Oprea, locþiitorul ºefului Statului Major General, împreunã cu generalul-locotenent Guoling Chen, comandantul Zonei militare Nanjing (Major General Stefan Oprea, Ph.D. deputy chief of General Staff and Lieutenant General Guoling Chen, commander of Nanjing military region)- foto Valentin CiobârcãDelegaþia chinezã se întâlneºte cu reprezentanþii Statului Major General (The Chinese delegation and the General Staff representatives)   - foto Valentin Ciobârcã
Schimb de cadouri simbolice (Exchange of symbolic presents)- foto Dumitru Toma
Vizualizat: 756 ori.
Generalul-maior dr. Ștefan Oprea, locțiitorul șefului Statului Major General, împreună cu generalul-locotenent Guoling Chen, comandantul Zonei militare Nanjing (Major General Stefan Oprea, Ph.D. deputy chief of General Staff and Lieutenant General Guoling Chen, commander of Nanjing military region)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 771 ori.
Delegația chineză se întâlnește cu reprezentanții Statului Major General (The Chinese delegation and the General Staff representatives) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 736 ori.