Discuții româno-chineze la Ministerul Apărării Naționale (Romanian - Chinese talks at the MoND HQ)

Delegaþia chinezã se întâlneºte cu reprezentanþii Statului Major General (The Chinese delegation and the General Staff representatives)   - foto Valentin Ciobârcã

Delegația chineză se întâlnește cu reprezentanții Statului Major General (The Chinese delegation and the General Staff representatives) - foto Valentin Ciobârcă