Ceremonie militară la Focșani înainte de plecarea Batalionului 280 Manevră în Afganistan (The 280th Maneuver Battalion of Focșani left for the TO in Afghanistan)

Desfãºurarea ceremoniei religioase - foto Cornelia Popa
(Religious service)

Desfășurarea ceremoniei religioase - foto Cornelia Popa
(Religious service)