Vizită la militarii români din Irak (Visiting the Romanian Troops in Iraq)

General Babakir Badr-Kahn Shawkat al - ZIBARI ºeful statului major general irakian a fost decorat de preºedintele României - foto Sorin LUPªA
(Iraqi CHoD, General Babakir Badr-Kahn Shawkat al – ZIBARI, decorated by the President of Romania)

General Babakir Badr-Kahn Shawkat al - ZIBARI șeful statului major general irakian a fost decorat de președintele României - foto Sorin LUPȘA
(Iraqi CHoD, General Babakir Badr-Kahn Shawkat al – ZIBARI, decorated by the President of Romania)