Vizită la militarii români din Irak (Visiting the Romanian Troops in Iraq)

Conducerea Ministerului Apãrãrii Naþionale în faþa monumentului dedicat eroilor români din baza Tallil - foto Oliver ANGHEL
(Romanian military leadership at the monument erected in memory of Romanian heroes)

Conducerea Ministerului Apărării Naționale în fața monumentului dedicat eroilor români din baza Tallil - foto Oliver ANGHEL
(Romanian military leadership at the monument erected in memory of Romanian heroes)