Comandantul Forþei Multinaþionale din Irak, generalul Raymond Odierno, este decorat de preºedintele României - foto Sorin LUPªA
(Commander Multinational Force Iraq, General Raymond Odierno, decorated by the President of Romania)General Babakir Badr-Kahn Shawkat al - ZIBARI ºeful statului major general irakian a fost decorat de preºedintele României - foto Sorin LUPªA
(Iraqi CHoD, General Babakir Badr-Kahn Shawkat al – ZIBARI, decorated by the President of Romania)Oficialitãþi civile ºi militare prezente în Camp Dracula din Tallil - foto Sorin LUPªA
(Civil and military officials attending the event in Camp Dracula in Tallil)
Comandantul Forței Multinaționale din Irak, generalul Raymond Odierno, este decorat de președintele României - foto Sorin LUPȘA
(Commander Multinational Force Iraq, General Raymond Odierno, decorated by the President of Romania)
Vizualizat: 1478 ori.
General Babakir Badr-Kahn Shawkat al - ZIBARI șeful statului major general irakian a fost decorat de președintele României - foto Sorin LUPȘA
(Iraqi CHoD, General Babakir Badr-Kahn Shawkat al – ZIBARI, decorated by the President of Romania)
Vizualizat: 1357 ori.
Oficialități civile și militare prezente în Camp Dracula din Tallil - foto Sorin LUPȘA
(Civil and military officials attending the event in Camp Dracula in Tallil)
Vizualizat: 1425 ori.
Oficialitãþi civile ºi militare pe timpul ceremoniei desfãºurate în baza militarã din Tallil, Irak - foto Sorin LUPªA
(Civil and military officials attending the event at the military base in Tallil, Iraq)
Oficialități civile și militare pe timpul ceremoniei desfășurate în baza militară din Tallil, Irak - foto Sorin LUPȘA
(Civil and military officials attending the event at the military base in Tallil, Iraq)
Vizualizat: 1619 ori.