Reuniunea Șefilor Apărării din Țările Balcanice

Fotografie de grup cu participanþii la Reuniunea ªefilor Apãrãrii din Þãrile Balcanice

Fotografie de grup cu participanții la Reuniunea Șefilor Apărării din Țările Balcanice