Militari români participă la exercițiul multinațional “BALKAN GUARD 09”

Distinºii vizitatori în punctul de comandã al brigãzii multinationale - foto Romeo Feraru

Distinșii vizitatori în punctul de comandă al brigăzii multinationale - foto Romeo Feraru