Aspect din timpul ceremoniei de primire a ministrului apãrãrii naþionale - foto Petricã MihalacheAspect de la întâlnirea ministrului cu militari din Braºov - foto Petricã MihalacheMinistrul Stãniºoarã la întâlnirea cu vânãtorii de munte - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul ceremoniei de primire a ministrului apărării naționale - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1027 ori.
Aspect de la întâlnirea ministrului cu militari din Brașov - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 983 ori.
Ministrul Stănișoară la întâlnirea cu vânătorii de munte - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 963 ori.
Intâlnire cu militarii rãniþi în teatrele de operaþii - foto Petricã MihalacheMinistrul Stãniºoarã dã mâna cu  sergentul-major Oana Chira, vãduva eroului Claudiu Chira - foto Petricã MihalacheMinistrul Stãniºoarã impreunã cu eroul Claudiu Ionuþ Butoi, rãnit în Afganistan - foto Petricã Mihalache
Intâlnire cu militarii răniți în teatrele de operații - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 982 ori.
Ministrul Stănișoară dă mâna cu sergentul-major Oana Chira, văduva eroului Claudiu Chira - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1215 ori.
Ministrul Stănișoară impreună cu eroul Claudiu Ionuț Butoi, rănit în Afganistan - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1022 ori.