EXERCIȚIUL „BRIGHT FUTURE” LA FINAL („BRIGHT FUTURE” exercise-at the end)

Actualizarea situaþiei tactice - foto Gabi Pãtraºcu

Actualizarea situației tactice - foto Gabi Pătrașcu